INSPIRING

LOKASI

JAM

GOOGLE

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Struktur Kepemimpinan

Oleh Admin 25-02-2017 22:19:19

                                                                                 

 

Ketua Yayasan                                            : K.H. Asep Burhanuddin

Ketua Komite Sekolah                                  : Idris Sutandi

Kepala Sekolah                                           : H. Asep Gojwan, M.Pd.

Wakil Kepala Sekolah                                  : Dayan Budiansyah, S.Ag.

Kepala Urusan Tata Usaha                           : Ahmad Sadili, S.Pd.

Wakil Kepala Bid. Kurikulum                         : Anwar Shodik, S.T.

Wakil Kepala Bid. Kesiswaan                         : Dodi Munadi, S.Pd.

Wakil Kepala Bid. Sarana                              : Abdurrosyad, S.Pd.I.

Wakil Kepala Bid. Informasi & Humas              : Eep Shohibah, S.Pd.I

Kadiv. Bid. Pembinaan Ekskul dan UKS             : Tuti Indrayani, S.Pd.

Kadiv. Bid. Penegakan Norma Kesiswaan           : Sopian Iskandar, S.Pd.

Kadiv.Bid. tata Kelola Lingkungan                    : Yumi Krisnawati.S.Pd.

Kadiv. Bid. Layanan BP/BK                            : Sri Handayani, S.Pd.