INSPIRING

LOKASI

JAM

GOOGLE

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

Daftar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Darul Falah

Oleh Admin 30-05-2015 23:21:23

A. DAFTAR TENAGA PENDIDIK SMA DARUL FALAH


NO NAMA MATA PELAJARAN TUGAS TAMBAHAN

1 H. A. Ghozwan Solihin, M.Pd. Entrepreneurship/Leadership Kepala sekolah

2 Dayan Budiansyah, S.Ag. PAI  Wakil Kepala sekolah

3 H. Agus H. Idries,S.Ag.,M.Si. Dirosah Islamiyah  

4 Ahmad Sadili, S.Pd. Bahasa Indonesia  

5 Drs. Agus Effendi, M.Pd.
Sosiologi
6 Supriatna, S.Ag. PAI / Dirosah PWKS. Dirosah

7 Asep Sutrisna, S.Pd. Matematika  

8 Rahmat Hidayat, S.Pd.,M.Pd. Fisika  

9 Siti Mariam Kurniati, S.Pd. Bahasa Inggris

10 Abdurrosad, S.Pd.I., M.Pd.I.
BK Wakasek Bidang Sarana

11 Imas Kulsum, S.Pd.I. PAI  

12 Irwan Nurhidayatulloh, S.Pd. PKn  

13 Pendi Supendi, S.Pd. Sejarah Indonesia
 

14 Usin Saepudin, S.Pd. Kimia   

15 Ari Sri Rejeki, S.Pd. Ekonomi  

16 Ummu Kulsum, S.Ag. Seni Budaya  

17 Rahmat Gunawan, S.Pd. Sosiologi  Pembina OSIS

18 Aam Muhammad Kh., S.Pd. PKn   

19 Tuti Indrayani, S.Pd. Bahasa Indonesia Koordinator BK

20 Aminudin Azis, Dipl. Eng
Bahasa Inggris  

21 Naning Yuningsih, S.Ag. Bahasa Arab  

22 Eep Shohibah, S.Pd.I. Bahasa Arab  

23 Ida Ismawati, S.E. Ekonomi  

24 Asep Koswara, S.Pd. Biologi Wakasek Informasi dan Humas

25 Tomi Wahyudi, S.Pd. Geografi  

26 Sri Handayani, S.Pd.I. Seni Budaya  

27 Yeni Rahmawati, S.S. Bahasa Indonesia Ka. UPTS Perpustakaan

28 Dian Nurhayati, S.Pd. Kimia

29 Resmiati, S.Pd. Bahasa Inggris  

30 Anwar Shodik, S.T. TIK/Prakarya Wakasek Kurikulum

31 Hendra Firmansyah, S.Pd.
Sejarah  

32 Dodi Munadi, S.Pd. Sejarah WKS. Kesiswaan

33 Endang Sukmaya, S.Pd.I. Sejarah  

34 Riksa Rifki Fuadi, S.Pd.
TIK  Ka. UPTS Lab. Komputer

35 Relyanah Rida Efendy, S.Pd. Matematika  

36 Oni Saroni, S.Pd.
Penjasorkes  

37 Rohadian Nurul Amal, S.Pd. Fisika  

38 Yuyum Luthfiyyah, S.Pd. Bahasa Inggris  

39 Mia Nurlaelasari, S.Pd. Biologi / Prakarya  

40 Totoh Naufal, S.Pd.I. Dirosah Islamiyah  

41 Asep Juanda, S.Ag. Bahasa Arab  

42 Hudori Zamzuri, S.Pd. Bahasa Inggris  PWKS.PNK

43 Yumi Krisnawati, S.Pd. Bahasa Indonesia  

44 Winda Suiati, S.Pd. .
Matematika  

45 Sopian Iskandar, S.Pd. Penjasorkes  PWKS. Ekskul

46 Bambang Nursoma S., S.E. Ekonomi
 

47 Tati Fatimah, S.Pd. Matematika  

48 Asep Kurniawan, S.Si. Fisika  

49 Agus Abdul Hamid, S.Pd. Geografi  

50 Dadang Rusmana, S.Pd. Penjasorkes  

51 Aris Munandar, S.Pd.I.
Dirosah Islamiyah  

52 M. Taufik Ramdani, S.Pd. Matematika  

53 Yati Nursyamsiyah, S.Pd. Matematika  

54 Dodi Destiawan, S.Pd. Matematika  

55 Heri Herawan, S.Pd.I. Dirosah Islamiyah  

56
Dewi Nopianti, S.Pd.
Seni dan Prakarya


57
Eneng Nurfalah, S.Pd
Bahasa Indonesia

B. DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN SMA DARUL FALAH


NO NAMA JABATAN TUGAS TAMBAHAN

1 Ahmad Sadili, S.Pd. Kepala Urusan TU  

2 Endang Sukmaya, S.Pd.I. Staf Bidang Adm. Persuratan  

3 Nura'aisyah Medina Rosulani Staf Bidang Adm. Kesiswaan  

4 Siti Sumirah, S.Pd.I Staf Bidang Adm. Kesiswaan  

5 Lia Ulfah Staf Bidang Adm. Kesiswaan
 

6 Aris Munandar Staf Bidang Adm. Kepegawaia  

7 Imas Kulsum, S.Pd.I.
Staf Bidang Keuangan
 

8.
Siti Mubarok
Staf Bidang Adm. Kepustakaan
  9. Beni Setiawan Pembantu Umum